คุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
ชัยนาท
29 มี.ค. 07:30
5.4
อ่างทอง
29 มี.ค. 07:30
6.8
ป่าโมก
29 มี.ค. 07:30
6.0
อยุธยา
29 มี.ค. 07:30
5.3
บางไทร
29 มี.ค. 07:30
4.1
สามโคก
29 มี.ค. 07:30
4.8
สำแล
29 มี.ค. 07:30
5.5
ปากเกร็ด
29 มี.ค. 07:30
7.0
ดาวคะนอง
29 มี.ค. 07:30
2.1
สมุทรปราการ
29 มี.ค. 07:30
4.5
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)