คุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
นครสวรรค์
23 ก.ย. 00:00
4.0
ชัยนาท
23 ก.ย. 00:00
3.2
สิงห์บุรี
23 ก.ย. 00:00
4.7
ป่าโมก
23 ก.ย. 00:00
5.0
อยุธยา
23 ก.ย. 00:00
5.2
บางไทร
23 ก.ย. 00:00
3.7
สามโคก
23 ก.ย. 00:00
2.7
สำแล
23 ก.ย. 00:00
2.7
ปากเกร็ด
23 ก.ย. 00:00
2.4
อ่างทอง
1 ม.ค. 07:00
0.0
ดาวคะนอง
23 ก.ย. 00:00
0.2
สมุทรปราการ
23 ก.ย. 00:00
0.3
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)