คุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
นครสวรรค์
4 ส.ค. 20:30
6.2
ชัยนาท
4 ส.ค. 20:30
6.7
สิงห์บุรี
4 ส.ค. 20:30
7.1
อ่างทอง
4 ส.ค. 20:30
6.1
ป่าโมก
4 ส.ค. 20:30
8.1
อยุธยา
4 ส.ค. 20:30
8.4
บางไทร
4 ส.ค. 20:30
14.6
สามโคก
7 ก.ค. 08:00
3.6
สำแล
4 ส.ค. 20:30
3.1
ปากเกร็ด
4 ส.ค. 20:30
2.8
ดาวคะนอง
4 ส.ค. 20:30
0.0
สมุทรปราการ
4 ส.ค. 21:00
0.3
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)