คุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
นครสวรรค์
9 ม.ค. 14:00
6.3
ชัยนาท
21 ก.พ. 19:00
5.6
ป่าโมก
21 ก.พ. 18:30
5.5
อยุธยา
21 ก.พ. 18:30
5.9
บางไทร
21 ก.พ. 18:30
3.7
สามโคก
21 ก.พ. 19:00
4.3
สำแล
21 ก.พ. 18:30
3.9
ปากเกร็ด
21 ก.พ. 18:30
3.0
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
21 ก.พ. 13:30
1.6
ดาวคะนอง
21 ก.พ. 18:30
0.3
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)