คุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
นครสวรรค์
22 ก.ย. 23:00
4.0
ชัยนาท
22 ก.ย. 23:00
3.2
สิงห์บุรี
22 ก.ย. 23:00
4.7
ป่าโมก
22 ก.ย. 23:00
5.1
อยุธยา
22 ก.ย. 23:00
5.3
บางไทร
22 ก.ย. 23:00
3.7
สามโคก
22 ก.ย. 23:00
2.7
สำแล
22 ก.ย. 23:00
2.7
ปากเกร็ด
22 ก.ย. 23:00
2.3
อ่างทอง
1 ม.ค. 07:00
0.0
ดาวคะนอง
22 ก.ย. 23:00
0.2
สมุทรปราการ
22 ก.ย. 23:00
0.3
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)