คุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
นครสวรรค์
26 พ.ค. 18:30
6.3
ชัยนาท
26 พ.ค. 18:30
5.9
สิงห์บุรี
26 พ.ค. 18:30
9.1
ป่าโมก
26 พ.ค. 18:30
7.3
อยุธยา
26 พ.ค. 18:30
5.3
บางบาล
26 พ.ค. 18:30
0.0
บางไทร
26 พ.ค. 18:30
3.7
สามโคก
26 พ.ค. 18:30
5.2
สำแล
26 พ.ค. 18:30
6.0
ปากเกร็ด
26 พ.ค. 18:30
5.9
ดาวคะนอง
26 พ.ค. 18:30
6.8
สมุทรปราการ
26 พ.ค. 18:30
0.2
*ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ หน่วยวัด: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)