หน้าหลัก คพ.-ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
นครสวรรค์
20-Feb 04:00
6.8
ชัยนาท
20-Feb 04:00
5.4
สิงห์บุรี
14-Feb 17:00
7.2
ป่าโมก
20-Feb 04:00
6.2
อยุธยา
20-Feb 04:00
6.5
บางไทร
20-Feb 04:00
3.5
สามโคก
20-Feb 04:00
3.7
สำแล
20-Feb 04:00
4.0
ปากเกร็ด
20-Feb 04:00
3.8
ดาวคะนอง
20-Feb 04:00
2.9
สมุทรปราการ
20-Feb 04:00
0.4
อ่างทอง
01-Jan 07:00
0.0

*หน่วย: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)