หน้าหลัก คพ.-ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
นครสวรรค์
11-Nov 16:00
6.2
ชัยนาท
19-Nov 03:30
5.4
สิงห์บุรี
19-Nov 03:30
6.6
ป่าโมก
19-Nov 03:30
5.4
อยุธยา
19-Nov 03:30
5.0
บางไทร
01-Nov 10:30
4.4
สามโคก
19-Nov 03:30
2.1
สำแล
17-Nov 20:30
1.9
ปากเกร็ด
19-Nov 03:30
7.4
ดาวคะนอง
19-Nov 03:30
0.6

*หน่วย: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)