หน้าหลัก คพ.-ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
นครสวรรค์
23-Apr 23:30
6.3
ชัยนาท
23-Apr 23:30
5.4
สิงห์บุรี
23-Apr 23:30
F
ป่าโมก
23-Apr 23:30
5.5
อยุธยา
23-Apr 23:30
2.6
บางไทร
23-Apr 23:30
4.8
สามโคก
23-Apr 23:30
3.2
สำแล
23-Apr 23:30
3.2
ปากเกร็ด
23-Apr 23:30
1.8
ดาวคะนอง
23-Apr 23:30
0.2
อ่างทอง
31-Jan 12:08
F

*หน่วย: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)