หน้าหลัก คพ.-ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยา

สถานี
เวลา
DO*
นครสวรรค์
26-Sep 14:00
5.3
ชัยนาท
26-Sep 14:00
4.0
สิงห์บุรี
26-Sep 14:00
7.1
ป่าโมก
26-Sep 14:00
5.6
อยุธยา
26-Sep 14:00
5.7
บางไทร
26-Sep 13:30
4.2
สามโคก
26-Sep 14:00
3.0
สำแล
26-Sep 14:00
3.5
ปากเกร็ด
26-Sep 14:00
7.4
ดาวคะนอง
26-Sep 14:00
0.0
สมุทรปราการ
26-Sep 14:00
0.3
อ่างทอง
14-Jun 03:30
7.8

*หน่วย: มิลลิกรัมต่อลิตร(mg/L)